Gruenvierck.PNG
SCHWITTERS I LONDON

De siste dagene i februar var flere Kurt Schwittersarbeider på auksjon i London. Arbeidene oppnådde stort sett gode priser - noen av dem godt over prisantydning.

Først ute var Sotheby`s i London som 27.februar la ut fire bilder - faktisk ett mer enn tidligere meldt. Collagen "Equisite" (se foto over) oppnådde 68 750 pund etter å ha blitt lagt ut med en prisantydning i intervallet 40 - 60 000 pund. Papirarbeidet Uten tittel (Hindenburg) ble klubbet på 15 000 pund, etter å ha hatt en antydning på mellom 12 og 18 000 pund. To andre arbeider ble ikke solgt.

Dagen etter var det Christie`s, også i London. De hadde kun ett arbeide tilgjengelig. Collagen Grünviereck (bildet til høyre) ble klubbet på 60 000 pund etter å ha hatt et prisantydning på 30 - 50 000 pund.

 

Ja_Was_Bild.PNG
Ja - Was? - Bild

Etter en lang og hard budkamp ble Kurt Schwitters "Ja - Was? - Bild" (til høyre) 24.juni 2014 solgt for rekordprisen 13 970 500 punk. Arbeidet hadde i utgangspunktet en prisantydning på 4 - 5 millioner pund, og overgikk altså denne med solid margin. For de med litt smalere lommebøker er det imidlertid stadig mulig å sikre seg noen av kunstnerens landskapsbilder til under 100 000 kroner.

Ja - Was? - Bild ble laget i 1920 og ble først arvet av kunstnerens sønn, etter førstnevntes død i 1948. Ernst Schwitters behold bilde frem til 1956, hvorpå det gikk over til Galerie d`Art Moderne i Basel. Etter dette har bildet vært i forskjellige eierskap opp gjennom årene.

Bildet er som en collage å betrakte og har et format på 109 x 80 cm. 

Personvernerklæring