UTSTILLINGSPROGRAM 2022
IMG_20210618_181208.jpg

Publisert 18.januar 2022.

Vårt utstillingsprogram for 2022 er nå klart. Her er det mye å glede seg til!

Fredag 11.februar klokken 18.00:         Rabagast
Fredag 11.mars klokken 18.00:             Terje Risberg
Fredag 1.april klokken 18.00:                Hans Georg Kohler
Fredag 6.mai klokken 18.00:                  Lena Heggelund
Fredag 3.juni klokken 18.00                   Randi Strand
JULI - dato bestemmes senere:             TBA        
Fredag 2.september klokken 18.00:     Ronny Bank
Fredag 7.oktober klokken 18.00:          Fru Bugge
Fredag 4.november klokken 18.00:      Brigitte Stolpmann
Fredag 2.desember klokken 18.00:      Kollektiv Juleutstilling

Rabagast
Åpning fredag 11.februar klokken 18.00.
1.jpg
Foto: Andreas Jacobsen.

Det har alltid vært en målsetning for Galleri Maerz å gi unge lokale - ikke helt etablerte - kunstnere muligheten til å stille ut separat hos oss. Det har vi gjort helt siden slutten av 90-tallet. I 2022 er det Rabagast som får denne muligheten når han fredag 11.februar åpner sin første separatutstilling hos oss i Storgata 12.

Rabagast vil være kjent for noen - han har blant annet levert flere arbeider til noen av byens utesteder. Og for de som kjenner kunstneren godt har det nok også vært mulig å skaffe seg noen tidlige arbeider. Men nå er det alvor!

Rabagast jobber i spennet mellom street-art og pop-art og kommer til Maerz med et titalls nye arbeider, hovedsaklig utarbeidet med tusj, akryl og sjablong på lerret.

Du kan bli bedre kjent med Rabagast og hans arbeider når vi et par uker før utstillingen tar en nærmere prat med ham og ser på noen av bildene hans. Dette vil bli lagt ut her på nettsidene.

Utstillingen vil henge til lørdag 5.mars.

Terje Risberg
Åpning fredag 11.mars klokken 18.00.
4.jpg
Foto: Ingrid Lilja Arntzen.

Man er nesten fristet til å si «ingen over, ingen ved siden» når vi nå har invitert Terje Risberg til Galleri Maerz for en separatutstilling med åpning fredag 11.mars. Men samtidig; det er jo så mange andre fine kunstnere å forholde seg til også, så la oss moderere oss litt.

Men at Risberg er et av de navnene som virkelig klinger godt i den norske kunstverdenen er det ingen som helst tvil om. Mange vil kjenne Risberg gjennom hans naturinspirerte bilder. Det blir natur å skimte i bildene han stiller ut hos Galleri Maerz også, men hovedplassen i arbeidene - eller hedersplassen, om man vil - vil det i all hovedsak være bilen som får.

På sine reiser rundt i Sahara, Arktis, Europa og Asia, i jakten på nye motiver i landskapene, har han ofte kommet over forlatte gjenstander som ikke hører hjemme i landskapene. Som for eksempel bilvrak. Mange av diss bilvrakene har dannet grunnlaget for flere serier som kunstneren har gitt tittelen Automomento. Og det er en slik utstilling man vil kunne oppleve i Molde fra fredag 11.mars - forlatte biler som kunstneren noen ganger har pusset litt på, før han har lagt dem inn i bildene sine og gitt dem det som ofte er helt nye omgivelser.

Utstillingen vil henge til torsdag 31.mars.

Hans-Georg Kohler
Åpning fredag 1.april klokken 18.00
HG_Profil.jpg
Selvportrett - olje på lerret.

En Maerzveteran mange vil kjenne fra tidligere åpner fredag 1.april. Hans Georg Kohler - født i Tyskland i 1962, og i dag bosatt delvis i Norge og delvis i Berlin - stilte ut i Molde første gang på 90-tallet, og har etter at han kom til Galleri Maerz gjennomført flere utstillinger sammen med oss - både i Tyskland, Frankrike (Strasbourg) og Norge.

Til Molde kommer han med nye malerier, nye akvareller og nye grafiske arbeider. Tematisk favner Kohler bredt. I sine tidlige arbeider befattet han seg ofte med temaer fra gresk mytologi. Og den som kan sin Dante vil nok stadig finne disse inspirasjonen i Kohlers bilder.

Men Kohler er også en politisk kunstner. Han har befattet seg med krigen i Afghanistan så vel som med korrupsjonsskandaler i tysk politikk. Men ikke minst er Kohler også en fin portrettmaler, og både kunstneren Bjørn Carlsen, forfatter Dag Solstad og også Kohler selv har fått sine portretter malt av kunstneren.

Utstillingen vil henge til lørdag 30.april.

Lena Heggelund
Åpning fredag 6.mai klokken 18.00.
Profilbilde.jpg

Heggelund er født i Vladivostok, men har nå i en årrekke vært bosatt i Norge. Hun kom inn i Maerzporteføljen i 2020 og har raskt etablert seg som en populær kunstner blant våre kunder. Hun åpner hos Maerz fredag 6.mai.

I sine arbeider – basert på fotografier – beskjeftiger hun seg med den norske naturen. Fotografiene bearbeides ofte gjennom tegning og/eller maling frem til det ferdige kunstverket.

Heggelund jobbet i mange år som profesjonell fotograf. Før hun for rundt ti år siden viet seg til kunsten. I dag er hun blant annet kjent for sin utsmykning av Klemenskirken i Trondheim, som hun gjorde sammen med Runi Langum.

Utstillingen vil henge til lørdag 28.mai.

Randi Strand
Åpning fredag 3.juni klokken 18.00.
Profilbilde_1.jpg

I sine arbeider lar drammenskunstneren Randi Strand den moderne tid møte fortiden i urbane miljøer. Og det er kvinnene som dominerer bildene hennes. Hos Maerz har hun i en årrekke stort sett vært representert med håndkolorerte digitale arbeider rundt denne tematikken. Hun åpner hos Maerz fredag 3.juni.

I sine seneste arbeider har hun også begynt å bevege seg i en noe mer naivistisk retning, men uten helt å forlate sine tidligere kombinasjoner av ny og gammel tid.

Noen av Strands arbeider beveger seg også i retning av pop-art, noe som gjelder både for hennes malerier og grafiske arebeider. Begge teknikkene vil være representert ved utsillingen i Molde.  

Utstillingen vil henge til lørdag 2.juli.

TBA - Sommerutstillingen
Åpning TBA
IMG_20210618_181208.jpg

Årets sommerutstilling åpner tradisjonen tro helga før jazzfestivalen. Men for ikke å få for kjedelige kollisjoner, det være seg med fotballkamper eller vikitge kosnerter velger vi å ikke gå ut med dato for åpningen før våren 2022.

Et annet overraskelsesmoment: vi går heller ikke ut med hvem som er årets sommerutstiller før nærmere åpningen.

Ronny Bank
Åpning fredag 2.september klokken 18.00.
Profilbilde.jpg

Den halvt danske, halvt norske Drammenskunstneren Ronny Bank åpner høstsesongen hos Maerz fredag 2.september. Bank jobber mye i tradisjonen etter Roy Lichtenstein og Andy Warhol, men bruker også inspirasjon fra blant andre Walt Disney, Blake Edwards og Morris (Lucky Luke). Men se heller ikke bort fra smått politiske temaer i kunsten hans. I grenselandet mellom street-art og pop-art er det mange spenninger som kan oppstå.

Til Molde kommer han med både grafiske arbeider og malerier.

Utstillingen vil henge til lørdag 1.oktober.

Fru Bugge
Åpning fredag 7.oktober klokken 18.00.
2.jpg

Ved åpningen fredag 7.oktober vil det være klart for mer kunst som går i retning av pop-art. Fru Bugge har i sine arbeider den senere tid fokusert mye på markante skikkelser i de siste tiårenes populærkultur. Prince, David Bowie og Deborah Harry er bare noen av de som har fått sine ansikter inn i Fru Bugges kunst.

Fru Bugge kommer til Maerz både med håndkolorerte, digitale trykk og malerier.

Utstillingen vil henge til lørdag 29.oktober.

Brigitte Stolpmann
Åpning fredag 4.november klokken 18.00.
_c_stolpmann_2.jpg

Årets siste separatutstilling holdes av tyske Brigitte Stolpmann, med åpning fredag 4.november. Med sine megetsigende fotomontasjer i relativt små formater har hun i en årrekke vært en populær kunstner såvel i Norge som i Europa for øvrig.

I sine arbeider integrerer hun ofte både tre og fire arbeider inn i det samme kunstverket. Veldig ofte vil det være mulig å kjenne igjen hvor deler av motivene stammer fra, ande ganger kan det være vanskeligere, av den grunn at man ikke har vært på det aktuelle stedet eller i de(n) aktuelle bygningen(e).

Utstillingen vil henge til onsdag 30.november.

JULEUTSTILLINGEN
Åpning fredag 2.desember klokken 18.00.
IMG_20210618_181208.jpg

Årets siste utstilling, som åpner fredag 2.desember, vil som vanlig være en kollektiv juleutstilling.. Her vil publikum kunne vente seg flere arbeider fra mange av kunstnerne som allerede har vært stilt ut i galleriet gjennom året, men også nye arbeider fra kunstnere som er på vei inn for 2023.

Juleutstillingen avsluttes torsdag 22.desember.

Personvernerklæring