OM KUNSTNEREN

Den britiske kunstneren Alan Rankle er kanskje den av Maerzkunstnerne som har hatt det største nedslagsfeltet så langt. Kunstneren er kjøpt inn av en rekke større samlinger og museer, og har også ved flere anledninger hatt separatutstillinger ved museumsinstitusjoner. Hans mest omfattende samarbeid med Maerz kom i 2015 da utstillingen "Lost Horizon" ble satt opp i Berlin. 

 
I Rankles tilsynelatende tradisjonelle og gjennomarbeidede landskapsmalerier vil den observante betrakter fort legge merke til de dystopiske undertoner Rankle også utstyrer sine arbeider med. Det er lite som tyder på at man har med en klimaskeptiker å gjøre. Disse dystre undertonene til tross, Rankles arbeider fremstår ikke sjelden som monumentale verk, som i stor grad bringer naturens storhet og kraft frem til betrakteren.
Personvernerklæring