KOHLER, HANS GEORG

Hans Georg Kohler er en av de kunstnerne Maerz har jobbet lengst med. Allerede i 2001 ble det første samarbeidet gjennomført i Molde. Etter den tid har Kohler og Maerz samarbeidet ved flere anledninger; blant annet i Strasbourg i 2008, da Maerz i samarbeid med den norske delegasjonen i Strasbourg, og med støtte fra ambassaden i Paris arrangerte en fellesutstilling for Hans Georg Kohler og Bjørn Carlsen i det gamle rådhuset i byen. Utstillingen ble åpnet av Per Kristian Foss og var godt besøkt de nesten to månedene den hang oppe (se bildet øverst).

Samme år ble også utstillingen "Kohler gegen Schwitters" (Kohler mot Schwitters) satt opp i Molde. I denne utstillingen kunne man, i tillegg til Hans Georg Kohlers egne arbeider, også finne arbeider fra hans foreldre, som i sin tid også var habile kunstnere. I tillegg altså til arbeider av Kurt Schwitters som i lengre perioder på 1930-tallet oppholdt seg i Moldeområdet. 

I 2011 stilte Hans Georg Kohler også ut hos Maerz i Berlin.


Personvernerklæring