Selv om det ikke må herske noen tvil om at det først og fremst var bildene, kunsten han skapte, som var det bærende elementet i Terje Brofos` (aka Pushwagner) kunstnerskap, er det heller ikke til å stikke under en stol at han også selv ble ett av elementene i det som på tysk vel ville kunne omtales som et «Gesamtkunstwerk»; et kunstverk som tar opp i seg forskjellige uttrykksformer. Det kan dreie seg om musikk, litteratur, installasjoner og mye mye mer.

I tilfellet Terje Brofos var det iscenesettelsen av han selv som etter hvert ble et viktig tilleggselement til selve bildene. Personen, og for så vidt også figuren Pushwagner, fremstod, side om side med kunsten, som en naturlig del av kunstverket/-ene.

Han satt i sin kunst tidlig spørsmålstegn ved kommersialiseringen av samfunnet. Og ved konsekvensene av kommersialiseringsaktørenes arbeid med å skape stadig mer uniforme forbrukergrupper. For på denne måten å kunne forenkle videre kommersialiseringsprosesser? Tenkte han det, Pushwagner? Var det hans frykt eller hans spådom? Jeg vet ikke.

Men redskapene disse aktørene i dag bruker ble etter hvert viktige redskaper for Push, blant venner. Med sin helt unike evne til å by både på seg selv og sin kunst, klarte han med hjelp også av stadig nye digitale plattformer å nå ut til praktisk talt hele den norske (og store deler av den internasjonale) befolkningen med sin kunst.

Etter at kunstneren gikk bort i april 2018 har kunstverkene fått leve sitt eget liv. Et liv de synes å mestre til fulle. Kunstnerskapet høster stadig stor applaus og det synes være liten tvil om at en viktig del av Norges kunsthistorie ble skapt av Terje Brofos.

Når Maerz Contemporary nå har brakt et bredt utvalg av kunstnerens arbeider til Molde, har vi gjort det i visshet om at det er en av tidenes viktigste norske kunstnere vi presenterer.

Foto: Marius Hauge

Personvernerklæring