Om kunstneren
Randi Kristin Strand er utdannet grafisk designer fra Oppegård grafisk, og har tidligere drevet eget designbyrå i 23 år, før hun satset fulltid på kunst. Hun har de senere årene bygget seg opp til å bli en populær kunstner i hele Norge, og har hatt en lang rekke utstillinger i sterke norske gallerier.
Hun jobber med et klart definert figurativt uttrykk, hvor vekselvirkningen mellom gammel og ny estetikk er fremtredende. Hennes malerier er ofte tuftet på fotografier, med både nyere og eldre motiver, som settes i en kontekst hvor to forskjellige tidsepoker møter hverandre.

Randi Kristin Strand var sist å se i Galleri Sandberg i Odense, Danmark i 2019.


Personvernerklæring