Porteføljenytt: Terje Risberg

Nå i november har vi gleden av å ønske Terje Risberg velkommen inn i porteføljen. I første omgang har han levert seks motiver til grafikkutvalget vårt, men Terje er en kunstner vi håper å knytte oss stadig nærmere til.

Terje Risberg uttaler blant annet dette om kunsten sin:

-    - Mitt hovedtema har vært naturen. Den ytre naturen er min opprinnelse- jeg er født ut av den. Dermed er jeg selv også et stykke natur. Min indre natur gjør det mulig for meg å betrakte den omgivende naturen. Da oppstår en speiling. I denne speilingen kan jeg reflektere over meg selv og den verden jeg lever i.

I en tid med stadig mer forenklede prosesser rundt det å lage grafikk, er han bevisst det håndverket som også bør ligge til grunn for å lage kunstgrafikk.

-    - Jeg utforsker materialenes muligheter og begrensninger, og eksperimenterer kontinuerlig med nye metoder. I håndverket finner jeg noen bestemte betingelser som må være til stede for å komme fram til det resultatet jeg ønsker. Jeg møter materialets motstand. Det vil ikke det som jeg vil. Jeg forsøker å tvinge det. Det går oftest ikke godt. Eller jeg sier til meg selv at resultatet er bra nok. Det er heller ikke en god løsning. Da gjenstår det bare å lære materialet bedre å kjenne. Lykkes jeg med det, vil både materialet og jeg selv bli til noe annet enn det vi var.

Du kan se flere av Terje Risbergs arbeider her.

Personvernerklæring