UTSTILLING
URBAN 2018

Maerz Contemporary  viser nå en egen utstilling for street- og urban art. En rekke internasjonale kunstnere viser nye arbeider. I tillegg til er det også gjort plass til noen lokale innslag. Så vidt vites, er dette den første utstillingen i sitt slag som noen gang er satt opp i Molde.

Hva er så forskjellen på urban art og street-art?

Litt forenklet kan man si at street-art er det du ser ute på gata, på vegger, busser, t-baner o.l. I det øyeblikket disse uttrykkene kommer inn i et studio og istedet lages på papir, lerret eller lignende, kan det kategoriseres som urban art. Maerz Contemporary har derfor ved den kommende anledningen valgt å bruke begrepet urban art, som fellesnevner for de arbeidene som skal opp på vegg. Ikke desto mindre anbefaler vi publikum å ha minst to tanker i hodet samtidig, i sin tilnærming til utstillingen.

Om man ser på forskjeller mellom norske og internasjonale urban-artkunstnere, er det en tiltakende tendens til at stadig flere av disse kunstnerne ute i Europa også har teoretisk skolering. Så er også tilfelle med mange av kunstnerne som er med på den kommende Maerz-utstillingen; flere av disse har bakgrunn fra solide kunstakademier.

Mange vil kanskje hevde at dette bryter med, i alle fall street-art`ens grunnide; hvor uttryksformen på mange måter kan sies å være kunstverdenens punkuttrykk. Men det er nå en gang slik, at også mange punkere etter hvert lærte seg å beherske sine instrumenter.

En annen signifikant forskjell mellom norsk og internasjonal urban-art er prisingen av arbeidene. Mens grafiske arbeider av norske urban-art kunstnere synes å være noe inflatert, og svært ofte ligger betydelig over det prisnivået man er vant med fra konvensjonelle kunstnere, ser man i Europa en klar tendens til at de aller fleste urban-art-kunstnere prises godt under de konvensjonelle. Dette burde også for publikum skape et interessant spillerom når man skal vurdere anskaffelse av kunst. For selv om vi som galleri på ingen måte skal være investeringsrådgivere, er vi sterke i troen på at street- og urban-art står foran et kraftig aktualitetsoppsving de neste årene, noe som på sikt også vil kunne påvirke prissettingen av slik kunst i Europa.

 Utstillingen som har fått tittelen Urban 2018 henter følgende kunstnere til Molde;

Eliot

Münchenbaserte Eliot Markus Henning er kjøpt inn av en lang rekke internasjonale selskaper; Siemens, Sony, Puma og Levis er noen av disse. Siden 1988 har han vært assosiert med flere av Tysklands eldste og viktigste graffiti-networks, blant disse «BK-Bad Knaves» og «AFM-Art For Money».

Enfants Terribles

Kunstnerduoen som består av Nana Bastrup (Danmark) og Matvey Slavin (Russland) er utdannet ved forskjellige akademier i Tyskland og Østerrike. I dag bor og arbeider de i København og Berlin. De presenterer ofte et overfabulerende, om et slikt ord finnes, uttrykk, hvor detaljene ingen ende tar. Enfants Terribles er kjøpt inn av en rekkes større samlinger.

Tona

Hamburkunstnerern begynte med graffiti 1999. I motsetning til mange andre gatekunstnere, som ofte kommer med politiske anskuelser i sine utrykk, ønsker TONA først og fremst å få betrakteren til å trekke på smilebåndet.

Various & Gould

Denne Berlinbaserte kunstnerduoen har jobbet tett sammen siden 2005, og fullførte i 2010 sine kunststudier ved Berlin-Weissensee Kunsthochschule. Duoen har blant annet laget flere store utendørs veggmalerier i Berlin og er i øyeblikket godt representert med både grafikk og originalarbeider i Maerz-porteføljen. Various & Gould er også representert ved det nyopprettede Museum of Urban Art i Berlin.  

OFF HK

Moldeduoen opererer i grenselandet mellom graffiti og performance, hvor nå det måtte befinne seg. De arbeider med lys, lyd, form og farger i tid og rom for å skape en sanselig stemning - skaper gjerne et lokale i lokalet, noe de også kommer til å gjøre på den kommende utstillngen.

Vi ønsker velkommen til åpning fredag 9.februar klokken 18.00!