AKTUELT
ROY ANDREAS DAHL / YTRE STRØK

Maerz Contemporary viser nå nye arbeider av Roy Andreas Dahl i utstillingen Ytre strøk. Drøyt 25 malerier er på veggene i tillegg til nye grafiske arbeider.

Den lokale naturen er stadig en vesentlig del av Dahls motivkrets. Det er også unge jenter i urbane miljøer. Til utstillingen kommer kunstneren også med et spektakulært Moldemaleri. Et maleri som viser et kveldskledd Molde sentrum, med bakenforlliggende panorama, sett omtrent fra Varden. Dette maleriet kan anses å være utstillingen, som har fått tittelen «Ytre strøk», sitt hovedverk. Dette maleriet er priset rundt 40 000 kroner. De øvrige maleriene ligger mellom 8 000 og 25 000.

Det seneste året har Roy Andreas Dahl, som bor og arbeider på Sula, også befattet seg med grafiske arbeider. Disse arbeidene er i ferd med å bli en stadig viktigere del av kunstnerens produksjon, og det er i manges øyne oppsiktsvekkende hvor store sprang kunstneren på kort tid har tatt på dette området. Det som begynte som smått naivistiske datategninger, har etter hvert utviklet seg til å bli så mye mer enn bare datategninger. Flere av de nye trykkene har maleriske kvaliteter som i større grad enn tidligere er i familie med kunstnerens malerier. «Rorbuer», er et godt eksempel på dette. Andre av trykkene, noe enklere i komposisjonen, bringer tankene hen til Per Kleiva. Trykkene kommer i et begrenset opplag på 20 og er priset lavere enn maleriene.

Roy Andreas Dahl har tidligere stilt ut hos Maerz Contemporary i Berlin. Han har også hatt utstillinger i så vel New York som i Holland. I Oslo er det Arctandria som er hans faste galleri og kunstneren har over tid også bygget seg opp en stor tilhengerskare i hovedstaden.

Velkommen innom!

UTSTILLINGEN MED TOMAS COLBENGTSON GÅR VIDERE

 

Tomas Colbengtson er same, født i 1957 og oppvokst i Bjørkvattnet, Tärnaby - i grensetraktene mellom Norge og Sverige i Nordland. Han har arbeidet som kunstner i mer enn 25 år, og har hatt et stort antall utstillinger, såvel i Sverige som internasjonalt. Han er også representert ved Nasjonalgalleriet i Oslo.

- Slekten min tilhører den samiske byen Vapsten. Frem til grensekonvensjonen i 1919  var Vapsten reinbeiteområdene både på norsk og svensk side - fra kyst til kyst. Derfor bærer jeg et norsk etternavn (kun én s i Colbengtson), men jeg identifiserer meg som nasjonsløs same, sier kunstneren i en kommentar før utstillingen.

 - I min oppvekst ble det snakket lite om religion og språkforbud, og heller ikke noe særlig om skammen som fulgte både joiken og samedrakten, bortsett fra i noen små bisetninger. Men det var alltid en ordløs kunnskap om dette i familien, sier han videre.

 Kunstneren tror gjerne at hans samiske bakgrunn, oppdeling av familien og tap av språk, har vært en medvirkende årsak til at han ble kunstner;

- Tvangsforflytningen av nordsamer og vannkraftutbygningene i perioden 1950-1970, med påfølgende oppdemminger, er bare noen få eksempler på myndighetenes overgrep mot samisk kultur. Språkforbudet i skolen frem til 1957 bidro til at sydsamisk ble utryddet som språk. Jeg tror nok dette kan være hovedårsaken til at jeg jobber med kunst, avslutter Tomas Colbengtson.

 

Personvernerklæring