Lukk
Drivhus i skogen
Drivhus i skogen
3 vinduer
Alle
Berlinvariant2
Bueganger med love kopi
Byperspektiver
Det spirer
Drivhus med vendeltrapp
Drivhus
Festningen
Fontenen
Hoyblokker
I utkanten
Kanal
Look right
Lys aker
Plass
Rotunde
Radhusplass
Pa den andre siden
Skaterampe
Stjernen
Soyler med tre
Tegelstensmur
Tilbake til naturen
Trappen med buegang

Urbane refleksjoner

Utstillingen har fokus på det urbane og prøver å formidle kompleksiteten i opplevelsen og sansningen av byen. Urbanitet handler om tett bebygde arealer, tette ansamlinger av mennekser, gatetrekk med biler, trikker, busser, fortauer, fasader, ustillingsvinduer og plasser. Byen assosieres med hastighet, uoversiktlighet, støy og fragmentarisering, men også med hvilerom der menneske inviteres inn til rekreasjon og refleksjon. Slike stille rom er parker og botaniske hager med palmehus og store orangerier.

Å oppleve byen er for meg en erfaring av kompleks oppstykkethet. jeg tar imot uendelig mange usammenhengende sanseinntrykk og prøver å ta vare på dem i form av mange enkeltbilder – Disse blir til byggestein i mine montasjer. Gjennom montasjeteknikken prøver jeg å skape sammenheng, oversiktlighet og kontinuitet. Erfarings- og opplevelsesfragmentene veves sammen til en meningsbærende helhet og orden i den urbane tilværelsen.

BrigitteBo Stolpmann har sin fotografiske utdannelse fra Tyskland. Fra 1977 til 1982 studerte hun fotodesign med vekt på kunstnerisk fotografi ved University of Applied Sciences and Arts i Dortmund. Siden da har hun hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Hun jobber også som førstelektor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.

Cstolpmann 2