Lukk

Brigitte Stolpmann

Cstolpmann 2

Tekst

Tekst

Les mer Skjul

Arbeider

 • Trappen med buegang

  TRAPPEN MED BUEGANG

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Tilbake til naturen

  TILBAKE TIL NATUREN

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Tegelstensmur

  TEGELSTENSMUR

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Soyler med tre

  SØYLER MED TRE

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Skaterampe

  SKATERAMPE

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 5 74 x 67 cm
 • Stjernen

  STJERNEN

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Radhusplass

  RÅDHUSLASS

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Rotunde

  ROTUNDE

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 5 74 x 67 cm
 • Pa den andre siden

  PÅ DEN ANDRE SIDEN

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Plass

  PLASS

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Look right

  LOOK RIGHT

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Lys aker

  LYS ÅKER

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • I utkanten

  I UTKANTEN

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Kanal

  KANAL

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Hoyblokker

  HØYBLOKKER

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Fontenen

  FONTENEN

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Festningen

  FESTNINGEN

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Drivhus

  DRIVHUS

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Drivhus med vendeltrapp

  DRIVHUS MED VINDELTRAPP

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Det spirer

  DET SPIRER

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Byperspektiver

  BYPERSPEKTIVER

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Bueganger med love kopi

  BUEGANGER MED LØVE

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Berlinvariant2

  BERLINVARIANT II

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Alle

  ALLÉ

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • 3 vinduer

  3 VINDUER

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm
 • Drivhus i skogen

  DRIVHUS I SKOGEN

  FOTOMONTASJE - OPPLAG 10 43 x 39 cm