Lukk

Tomas Colbengtson

Colbengtson Oxtindan

Om kunstneren

Tomas Colbengtson er same, født i 1957 og oppvokst i Bjørkvattnet, Tärnaby – i grensetraktene mellom Norge og Sverige i Nordland. Han har arbeidet som kunstner i mer enn 25 år, og har hatt et stort antall utstillinger, såvel i Sverige som internasjonalt. Han er også representert ved Nasjonalgalleriet i Oslo.

- Slekten min tilhører den samiske byen Vapsten. Frem til grensekonvensjonen i 1919 var Vapsten reinbeiteområdene både på norsk og svensk side – fra kyst til kyst. Derfor bærer jeg et norsk etternavn (kun én s i Colbengtson), men jeg identifiserer meg som nasjonsløs same, sa kunstneren i en kommentar før sin utstilling hos Maerz i Molde i 2018. Allerede re år tidligere, i 2015, hadde han stilt ut hos Maerz i Berlin.

- I min oppvekst ble det snakket lite om religion og språkforbud, og heller ikke noe særlig om skammen som fulgte både joiken og samedrakten, bortsett fra i noen små bisetninger. Men det var alltid en ordløs kunnskap om det i familien, fortalte han videre.

Kunstneren tror gjerne at hans samiske bakgrunn, oppdeling av familien og tap av språk, har vært en medvirkende årsak til at han ble kunstner;

-Tvangsforflytningen av nordsamer og vannkraftutbygningene i perioden 1950-1970, med påfølgende oppdemminger, er bare noen få eksempler på myndighetenes overgrep mot samisk kultur. Språkforbudet i skolen frem til 1957 bidro til at sydsamisk ble utryddet som språk. Jeg tror nok dette kan være hovedårsaken til at jeg jobber med kunst.

Les mer Skjul

Arbeider

  • Flickaiskog

    The Girl In The Wood

    Silketrykk og olje på polykarbonat 100 x 125 cm